Sundkurs inspirerar till bättre vanor

Utbildningen Sundkurs lanserades 2009 av Karolinska institutet och Hjärt-Lungfonden. Hittills har cirka 50 000 personer tagit del av webbkursen som syftar till att inspirera till sundare levnadsvanor.

Sundkurs är ett kostnadsfritt webbverktyg som syftar till att inspirera allmänheten till mer hälsosamt levnadssätt. I utbildningen samlas de senaste vetenskapliga rönen om fysisk aktivitet, mat och alkohol, nikotin och stress, sammanställt av Mai Lis Hellénius, professor vid livstilscentrum, Karolinska Institutet

Stort intresse för Sundkurs

Kursen riktar sig till de som drabbats av en hjärt-kärlsjukdom, men också till den breda allmänheten, alla som vill leva sundare och må bättre. Sedan lanseringen för fyra år sedan har 50 000 personer provat på utbildningen och 200 vårdenheter har köpt licens för att fortbilda sin personal. Detta trots att man knappt gjort någon marknadsföring. 

Sundkurs är finansierad av Hjärt-Lungfonden och är en del av Karolinska Institutets uppdragsutbildning. Den finns i en version för privatpersoner och en för sjukvården.

Här hittar du Sundkurs på webben