Stort genombrott i diabetesforskningen

Ulf Eriksson, professor i vaskulär biokemi vid Karolinska Institutet i Stockholm och mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2012, har upptäckt ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes och insulinresistens har en stark koppling till hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Det finns ingen behandling som botar sjukdomen idag och behovet är mycket stort. Cirka 350 miljoner personer över hela världen, varav 300 000-400 000 svenskar, lider av diabetes.

Nu har Ulf Eriksson och hans forskargrupp lyckats bota eller förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes i försök på möss och råttor. Den nya metoden för att behandla typ 2-diabetes går ut på att blockera signaleringen av proteinet VEGF-B för att förhindra att fett lagras på farliga ställen i kroppen, som i muskler och hjärta. Istället transporteras fettet till mindre skadliga delar av kroppen. Resultaten av detta forskningsgenombrott har nyligen publiceras i den ansedda vetenskapstidskriften Nature.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor kommer att användas för fortsatt forskning kring sambandet mellan proteinet VEGF-B och uppkomsten av typ 2-diabetes. Målet är att slutligen finna bot på en av våra stora folksjukdomar.

Pressmeddelande från Karolinska Institutet, 2012-09-27:
Genombrott för nytt sätt att behandla diabetes

Artikel i Nature, 2012-09-26:
Targeting VEGF-B as a novel treatment for insulin resistance and type 2 diabetes

Tv-inslag i SVT, 2012-09-26:
Svenska forskare kan ha hittat bot mot diabetes