Stora skillnader i hjärtvård i landet

I Hjärtrapporten 2014 redovisar Hjärt-Lungfonden årets kvalitetsindex som visar på stora skillnader i hjärtvårdens över landet. Genomsnittet för de svenska sjukhusen ökar något från tidigare år men variationerna är stora.

Varje år presenterar Swedeheart statistik över hjärtinfarktsvården på Sveriges sjukhus i ett kvalitetsindex. Indexet speglar all vård när någon drabbas av hjärtinfarkt. Alltifrån det akuta omhändertagandet till eftervården som syftar till att förebygga nya hjärtinfarkter.

Kvalitetsregistret har funnits sedan 2005 och sedan dess har de svenska sjukhusen stadigt förbättrat sina poäng. Så är det också i år. Genomsnittspoängen har ökat från 4,7 till 5,2. 

Några resultat från Swedehearts kvalitetsindex:

  • Kvalitetsutvecklingen hjärtvården förbättras men skillnaderna är stora mellan landets sjukhus.
  • Eftervården visar störst förbättring, men ändå är det bara 12 procent av patienterna som når målen för eftervården efter ett år.
  • De sjukhus som förbättrat sig mest sedan förra året är Närsjukhuset i Köping och Västerviks sjukhus.
  • Västerviks sjukhus får högst poäng i landet, 8,5 av 11 möjliga. 
  • Sämst resultat har Gällivare sjukhus som försämrat sin poäng med 1 och nu endast får 1 poäng av 11 möjliga.
  • Fem svenska sjukhus får mindre än 3 poäng av 11 möjliga.

 

Läs mer i Hjärtrapporten 2014 (pdf).

Beskrivning av kvalitetsindex (pdf).