Stora skillnader i diabetesvården

Hjärt-Lungfondens nya diabetesindex visar stora skillnader i hur landstingen når målen för diabetesvården. I topp ligger Östergötland, Västra Götaland och Sörmland.

Hjärt-Lungfondens diabetesindex rangordnar Sveriges landsting utifrån hur väl de lyckas uppnå målen inom diabetesvården.  På de tre första platserna kommer Östergötland, Västra Götaland och Sörmland. Längst ned i listan återfinns Gotland, Norrbotten och Uppsala län.

Det här är diabetesindex

I diabetesindex har man vägt samman hur många patienter som når behandlingsmålen för riskfaktorerna högt blodsocker, högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Dessa faktorer bidrar alla till att risken för hjärt-kärlsjukdom är större hos dem som har diabetes. Risken ökar med antalet riskfaktorer man har. Hjärt-kärlsjukdom som en följd av diabetes går dock att fördröja eller förhindra genom att angripa riskfaktorerna.

Forskningen kan hitta sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och diabetes

– Alla landsting behöver verka för att fler når behandlingsmålen, men det är också centralt att vi förstår mekanismerna bakom hjärt-kärlriskerna vid diabetes bättre. En möjlig förklaring till den ökade risken kan vara att högt blodsocker påverkar och skadar kärlen, säger Anna Norhammar, Hjärt-Lungfondens forskare och docent i kardiologi.

Hjärt-Lungfonden har i år startat en särskild diabeteskampanj för att uppmärksamma sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom och samla in pengar till forskning.

 Läs mer och se hela Hjärt-Lungfondens diabetesindex här.