Stora hälsoskillnader i Malmö

Människor i Malmös förorter löper betydligt större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än de som bor i innerstan. Det visar de första resultaten från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

– Målet med SCAPIS är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Resultaten visar att hälsoläget i Malmö behöver förbättras, inte minst i de socioekonomiskt utsatta förorterna, säger Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi på Lunds universitet och ansvarig för SCAPIS-studien i Malmö. 

SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt där 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgår omfattande hälsoundersökningar. I Malmö, där 5 000 deltagare har undersökts, visar resultaten stora lokala skillnader i riskfaktorer som övervikt, rökning och högt blodtryck. 

Skillnaderna stora mellan stadsdelarna

I Rosengård har var tredje invånare en övervikt så stor att den klassas som fetma och nästan var fjärde röker, medan motsvarande andel i Limhamn är ungefär var tionde invånare. Skillnaderna avspeglar sig även i kliniska fynd – invånare i Rosengård löper exempelvis 15 procent större risk än Limhamnsbor att drabbas av plack i halskärlen, vilket är en vanlig orsak till stroke.

– Alla människor i Sverige bör ha kunskap om riskfaktorerna för hjärt- och lungsjukdom – därför är det oroande med så stora regionala skillnader. Samhället måste bli bättre på att omvandla forskningsresultat till konkreta livsstilsråd som alla kan ta del av, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.