Stora hälsoskillnader i Göteborg

Invånare i socioekonomiskt svaga områden i Göteborg löper betydligt större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det visar nya resultat från den stora forskningsstudien SCAPIS.

Stöd forskningen - bli månadsgivare

– Målet med SCAPIS är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Resultaten visar att hälsoläget i Göteborg behöver förbättras, inte minst i socioekonomiskt utsatta förorter, säger Annika Rosengren, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

SCAPIS är en världsunik befolkningsstudie där 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldrarna 50–64 år genomgår omfattande hälsoundersökningar. Statistik från studien visar  att det finns en tydlig koppling mellan bostadsområden och hälsa i våra största städer Göteborg, Malmö och Stockholm.

Stora lokala skillnader i riskfaktorer

I Göteborg, där 5 800 deltagare hittills har undersökts, visar resultaten stora lokala skillnader i övervikt, rökning, kärlförändringar och misstänkt KOL.  Andelen invånare med BMI>30, som är definitionen av fetma, är exempelvis dubbelt så hög i Biskopsgården som i Askim, där andelen rökare fyra gånger så stor. Skillnaderna avspeglar sig även i kliniska fynd – andelen invånare med förändringar i halskärlen som är en vanlig orsak till stroke, är dubbelt så stor i Bergsjön som i Göteborgs innerstad.

– Alla människor i Sverige bör ha kunskap om riskfaktorerna för hjärt- och lungsjukdom – därför är det oroande med så stora regionala skillnader. Samhället behöver bli bättre på att omvandla forskningsresultat till konkreta livsstilsråd och åtgärder som alla kan ta del av, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.