Stora forskningsanslaget 2018: Nytt blodprov kan förhindra hjärt-kärlsjukdom

Utvecklandet av ett nytt blodprov kan leda till möjligheten att förutse och förhindra hjärtinfarkt och stroke. Det är förhoppningen med Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, 15 miljoner kronor, som i år delas ut till kärlforskaren Ulf Hedin.

Fakta åderförkalkning
  • Åderförkalkning uppstår ofta redan i 20–30-årsåldern och utvecklas därefter i varierande hastighet.
  • De flesta med åderförkalkning har inga besvär eller symptom. 
  • Om åderförkalkningen orsakar en förträngning i blodkärlet kan det minskade blodflödet påverka hjärtats förmåga att arbeta, så kallad kärlkramp.
  • Ibland blir förträngningen inflammerad och brister, så att en blodpropp bildas. Det kallas för instabil åderförkalkning.
  • Om blodproppen täpper till kranskärlet i hjärtat kan det leda till hjärtinfarkt.
  • Om blodproppen täpper till något av hjärnans kärl kan det leda till stroke. 

– Målet med vår forskning är att utveckla ett blodprov som kan identifiera individer med instabil åderförkalkning, en vanlig orsak till stroke och hjärtinfarkt. Vi är väldigt entusiastiska över de möjligheter vi får tack vare Hjärt-Lungfondens anslag, säger Ulf Hedin, forskare och professor i experimentell kärlkirurgi vid Karolinska Institutet.

Forskningens utmaning att förutse stroke och hjärtinfarkt

De senaste tio åren har antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom minskat med en fjärdedel tack vare forskningen, men fortfarande dör 30 000 svenskar varje år på grund av sjukdomarna. Nästa steg för forskarna är att kunna förutse och förhindra stroke och hjärtinfarkt.

Åderförkalkning i hjärnans- och hjärtats kärl utvecklas under många år utan att ge några besvär – men om åderförkalkningen blir instabil och brister bildas blodproppar som kan orsaka stroke eller hjärtinfarkt.

Ulf Hedin och hans forskargrupp får Stora anslaget 2018 för att utveckla metoder som kan identifiera instabil åderförkalkning. Förhoppningen är att på sikt kunna ta fram läkemedel som kan förhindra förloppet.  

Om stora forskningsanslaget

Stora forskningsanslaget delas ut årligen och är Hjärt-Lungfondens största enskilda anslag. En forskare eller forskargrupp verksam i Sverige tilldelas en summa om 15 miljoner kronor, som ska skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott. Sedan 2012 delas anslaget ut av Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse.