Stora forskningsanslaget 2015

Nu är Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag öppet för ansökan. Anslaget är treårigt och på hela 15 miljoner kronor.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag är det största i Sverige inom forskningsområdet för hjärt- och lungsjukdomar. Anslaget som är treårigt och på 15 miljoner kronor går till en forskare eller forskargrupp som är verksam i Sverige.

En internationell bedömningsgrupp granskar samtliga ansökningar och vid utvärderingen beaktas särskilt originalitet och sannolik klinisk betydelse. Ansökningarna skickas in via fondens webbaserade ansökningssystem på forskningswebben där forskare även hittar mer information om detta anslag och ansökningsförfarandet. 

Kontakt och ansökan

Ansökan är öppen under tiden 2 februari till och med den 10 mars 2015.

För mer information om ansökningen besök Hjärt-Lungfondens forskningswebb eller kontakta forskningsavdelningen på telefon 08-566 24 220.