Stora forskningsanslaget 2015 till unikt hjärtsviktsprojekt

Prins Daniel delade ut 2015 års Stora forskningsanslag på 15 miljoner till forskning om hjärtsvikt.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2015 tilldelas docent och överläkare Lars Lund vid Karolinska Institutet för hans omfattande forskningsprojekt om hjärtsvikt. Målet med hans forskning är att hitta en ny behandling som räddar liv och minskar antalet sjukhusinläggningar

– Hjärtsvikt av typen där hjärtat är stelt och inte kan fyllas med blod är vår tids största hälsoproblem och utmaning för vår forskning. Nu får vi möjlighet att göra den första kanske mest framgångsrika behandlingsstudien någonsin inom detta viktiga område, säger Lars Lund.

Unikt projekt för bättre behandling av hjärtsvikt

Forskningsprojektet är unikt i sitt upplägg och omfattar dels grundforskning för att hitta mekanismerna bakom hjärtsvikt landsomfattande registerstudie som kommer omfatta 4 000 patienter som följs under cirka fem år. Detta är den första randomiserade studien av hjärtsvikt som görs i ett register i världen.

– Varje år delar vi ut vårt största anslag till svenska forskare som verkligen gör skillnad för de som drabbas. Lars Lunds världsunika forskning kan leda till att fler överlever och får ett bättre liv och det är vi tacksamma över att kunna bidra till, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Om Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag

  • Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag är det största i Sverige inom forskning på hjärt-lungsjukdomar.
  • Anslaget delas ut till en svensk forskare eller forskargrupp.
  • En internationell bedömningsgrupp granskar alla ansökningar och tittar framför allt på originalitet och att forskningen kan ge nytta för drabbade.
  • Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse, delar ut stora forskningsanslaget sedan 2012.