Stora forskningsanslaget 2014 för vaccin mot hjärtinfarkt och stroke

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag delas i år ut till forskning som ska ge vaccin mot hjärtinfarkt och stroke.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor går i år till professor Jan Nilsson och docent Isabel Gonçalves vid Lunds universitet. De får anslaget för sitt arbete med att ta fram ett vaccin mot åderförfettning som minska risken för hjärtinfarkt och stroke.

– Vår forskning handlar om att hitta riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom och utveckla nya behandlingar för personer med hög risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, säger Isabel Gonçalves, docent i kardiologi vid Lunds universitet.


Vaccin kan förhindra plack i blodkärlen

Inflammation i blodkärlen kan leda till farliga plack som i sin tur kan ge upphov till hjärtinfarkt och stroke. Forskarna hoppas nu kunna ta fram ett nytt vaccin som hjälper immunsystemet att hantera inflammationen på ett bättre sätt.

– Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag betyder oerhört mycket för att Isabel Gonçalves och jag ska kunna gå vidare och nå nya avgörande resultat i vår forskning. Vi har arbetat, i team av forskare, med detta under många år och det krävs stora resurser för klinisk testning och tillämpning, säger professor Jan Nilsson.


Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag