Stora forskningsanslaget 2013

Idag har Prins Daniel delat ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till Leif Svensson, professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm.

Leif Svensson får årets Stora forskningsanslag för sin forskning om plötsligt hjärtstopp och bildandet av ett nationellt centrum för hjärtstopp – Center for Cardiac Arrest Science.

– Stora forskningsanslaget ger en extra skjuts att arbeta aktivt med att rädda liv. Utan anslaget skulle det ta 10 till 15 år att fördubbla överlevnaden i plötsligt hjärtstopp. Nu kan vi sätta upp realistiska forskningsmål till 2016, säger Leif Svensson, professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm.

Forskning som räddar liv

Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Endast 500 personer överlever. Professor Leif Svenssons forskning går bland annat ut på att fördubbla antalet överlevande på tre år, genom att ge rätt behandling betydligt snabbare än idag och genom att använda samma metoder över hela landet.

Öka överlevnaden i plötsligt hjärtstopp

Forskningen består av flera delar. Leif Svensson driver utvecklingen av ett nationellt centrum för plötsligt hjärtstopp – Center for Cardiac Arrest Science. Syftet med centret är att knyta ihop hela Sverige och få sjukhus, ambulanssjukvård och larmcentraler att samarbeta mer effektivt. I centret genomförs vetenskapliga studier kring olika och nya behandlingsmetoder för att öka överlevnaden i plötsligt hjärtstopp.

Inom forskningsområdet hjärt-lungsjukdomar är Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag det största i Sverige och anslaget ges till en forskare eller forskargrupp som är verksam i landet. En internationell bedömningsgrupp har granskat alla ansökningar, där framför allt originalitet och sannolik klinisk betydelse premieras.