Stor studie kan rädda många hjärtan

I veckan inledde Hjärt-Lungfonden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin den största forskningsstudie som någonsin genomförts i Sverige inom hjärta, kärl och lungor.

Omkring tusen slumpvis utvalda göteborgare har bjudits in att delta i studien SCAPIS (Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study), som med stöd av Hjärt-Lungfonden ska försöka identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och andra hjärtsjukdomar. På Alla hjärtans dag togs den allra första personen emot i forskningsstudien.

– Det är ett viktigt steg vi nu har tagit genom att första personen har undersökts. Vi är även mycket glada över att intresset för deltagande verkar vara stort, säger Bim Boberg som är chef för forskningsavdelningen på Hjärt-Lungfonden och projektledare för SCAPIS.

Undersöks med senaste tekniken

De medverkande i studien får hjärta, kärl och lungor undersökta. De kommer att genomgå datortomografi, ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester och får dessutom svar på sin status vad gäller blodsocker, kolesterol och eventuella sömnrubbningar. Några får dessutom chansen att testa sin kondition.

I studien ingår också att upptäcka KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och andra lungsjukdomar i ett tidigt skede samt förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.

Planer på nationell studie

Pilotstudien i Göteborg är planerad att efterföljas av den storskaliga SCAPIS-studien som innebär att 30 000 kvinnor och män i åldrarna 50-64 år genomgår dessa undersökningar över hela Sverige.

Läs mer om studien på www.scapis.se