Snart släpper vi Hjärtrapporten 2012

Hjärtrapporten är Hjärt-Lungfondens årliga sammanställning av hjärthälsoläget i Sverige. Årets rapport släpps på tisdag den 11 september.

Hjärtrapporten innehåller statistik och aktuell information om hjärtsjukdom, förebyggande arbete, vård och forskning. Ambitionen är att ge en bred bild av hjärtfrågan i samhället.

Hjärtrapporten 2012

Vården vid akut hjärtinfarkt i Sverige har under de senaste åren stadigt förbättrats. Kvaliteten varierar dock över landet och det finns stort utrymme för förbättringar, inte minst när det gäller eftervård. Det framgår av det nya kvalitetsindex som Hjärt-Lungfonden presenterar tillsammans med den nya Hjärtrapporten 2012 vid en pressträff tisdagen den 11 september.

Mer information om pressträffen