Sms-livräddare viktiga vid hjärtstopp

När en person får plötsligt hjärtstopp är varje sekund dyrbar. Projektet med sms-livräddare startades 2010 av Karolinska institutet och Södersjukhuset med stöd av bland annat Hjärt-Lungfonden. Syftet var att öka överlevnaden bland de som drabbas av hjärtstopp

I veckan rapporterade Dagens Nyheter att frivilliga livräddare hinner före ambulansen vid mer än hälften av alla hjärtstopp som inträffar i Stockholm. 

Fler frivilliga hjärt-lungräddare behövs

Vem som helst som är över 18 år och som genomfört en utbildning i hjärt-lungräddning kan bli sms-livräddare. Idag är 9854 personer registrerade som frivilliga men ju fler som anmäler sig desto större chans är det att liv kan räddas.

När man anmäler sig anger man var man bor eller jobbar. Om ett hjärtstopp inträffar inom 500 meter från ens arbetsplats eller bostad får man ett sms och kan då bege sig till platsen.

 

Kan du hjärt-lungräddning och vill hjälpa till att rädda liv? Anmäl dig här.

Närmsta hjärtstartare hittar du i hjärtstartarregistret.

Läs mer om Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige.