Siemens tänker på hjärtat i jul

Över en miljon svenskar lider av någon hjärt-kärlsjukdom och det är också den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Många fler liv skulle kunna räddas genom större satsningar på forskning. Det har företaget Siemens tagit fasta på. I år har de valt att ge en generös julgåva till forskningen kring hjärtsjukdom.

Hjärtforskningen ger oss hopp om att nå ny kunskap om sjukdomarna och hitta bättre behandlingsmetoder. Maria Baldin, Informations- och hållbarhetschef på Siemens AB, berättar om varför de stödjer Hjärt Lungfonden i jul.

Varför tycker Siemens att arbetet med hjärtforskningen är så viktig?

- Siemens arbetar aktivt och långsiktigt för hållbar utveckling och tar ansvar för flera delar i samhället, det är en viktig del i vårt företagsansvar, säger Maria. Vi vill helt enkelt göra skillnad!

Vad tycker du att man ska investera forskningsmedel i?

- Jag tror att med rätt investeringar får forskare chansen att arbeta vidare mot nya genombrott och lösa gåtor i kampen att besegra hjärtsjukdom. Tidig upptäckt och behandling är mycket viktigt och kan förhindra dödsfall samt öka livskvaliteten hos många människor.

Hur ser du på samarbetet mellan privata företag och sjukvården?

- Siemens har arbetat länge för att stärka samarbetet mellan företag och forskning/sjukvård. Jag ser det som mycket viktigt att vi har ett nära samarbete för att få snabbare och bättre resultat och inte minst för att nya rön skall komma ut på marknaden och göra nytta. Just inom hälso- och sjukvård är ett nära samarbete ett måste för att utveckla och utvärdera hur ny teknik och nya metoder kan göra störst nytta så att vi får ett hållbart samhälle, avslutar Maria.