Senaste röntgentekniken förenklar tidig upptäckt av hjärt-, kärl- och lungsjukdom

Den 19 april inviger Sahlgrenska Universitetssjukhuset en ny datortomograf som är en donation värd 15 miljoner från Hjärt-Lungfonden. Datortomografen erbjuder det allra senaste inom röntgenteknik och kommer främst att användas i SCAPIS, en av de största forskningsstudierna genom tiderna inom hjärta, kärl och lungor.

SCAPIS står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study, och syftar till att förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, exempelvis plötsligt hjärtstopp och KOL. 1 000 göteborgare i åldern 50-65 år har valts ut slumpmässigt för att delta i pilotstudien, vilken under 2012 genomförs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet i samarbete med Hjärt-Lungfonden. Piloten är planerad att efterföljas av den storskaliga SCAPIS-studien då 30 000 kvinnor och män genomgår dessa undersökningar på landets universitetssjukhus över hela Sverige.

Deltagarna i SCAPIS-studien får genomgå en datortomografiundersökning av hjärtats kranskärl och lungorna. Fördelningen mellan bukfett och underhudsfett bestäms liksom fettinnehållet i levern. Utöver detta genomgår deltagarna ultraljudsundersökningar, lungfunktionstester och får dessutom svar på sin status vad gäller blodsocker, kolesterol och eventuella sömnrubbningar.

Alla röntgenbilder, data, och provresultat kommer att lagras i en informationsbank som, om den storskaliga studien genomförs, blir den största i världen och ger fantastiska möjligheter för framtida forskning.

Läs mer på www.scapis.se (öppnas i nytt fönster)