Seminarium om tobaksfrågan i Almedalen

Hjärt-Lungfonden arrangerar tillsammans med NCD-nätverket tre olika seminarier med fokus på tobaksfrågan i Almedalen.

Under rubriken "Tobak – marknadsföring, rökfria miljöer och rökfritt Sverige 2025" bjuder NCD-nätverket in till tre seminarier om tobak under Almedalsveckan. Hjärt-Lungfonden är en av de organisationer som står bakom initiativet.

Tid: Tisdagen den 1 juli . Seminarium klockan 15.30 - 17.00
Plats: Fysiken i Hälsodalen, St Hansplan 2, Visby

Se programpunkterna nedan eller ladda ner hela programmet här. 

15.30 Så får tobaksbolagen ungdomar att börja röka
Magnus Jägerskog, vd för IQ, berättar om marknadsföringens mekanismer och hur företag lockar ungdomar.

15.50 Är rökfria utomhusmiljöer en mänsklig rättighet?
Behöver vi lagstifta om rökfria utomhusmiljöer?

16.10 Tobacco Endgame 2025 – Kan Sverige vara rökfritt om 11 år?
Tobaksfakta presenterar nya rapporter: Hur går det med uppfyllelsen av tobaksmålen 2014? Vad vill riksdagspartierna i tobaksfrågan?