SCAPIS visar skillnad i livslängd mellan olika stadsdelar

Livslängden kan skilja uppåt åtta år mellan fattiga och rika stadsdelar rapporterar SVT utifrån resultat som kommer från SCAPIS-studien.

Se inslaget från SVT Västnytt som rapporterar om några av de första resultaten från SCAPIS-projektet. Resultaten som kommer från SCAPIS i Göteborg visar att de som bor i fattigare områden har dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och KOL än övriga. Diabetes är tre gånger så vanligt i förorter jämfört med innerstaden. 


Det här är SCAPIS

Inom projektet SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) kommer 30 000 personer att undersökas för att bygga upp en kunskapsbank som kan hjälpa oss förstå och förebygga hjärt- och lungsjukdomar. Projektet leds av en nationell forskargrupp och drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen i Sverige.