SCAPIS-studien får 100 miljoner av Wallenberg-stiftelse

Det unika forskningsprojektet SCAPIS får 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

I början av oktober blev det klart att den stora befolkningsstudien SCAPIS, som leds av Hjärt-Lungfonden tillsammans med universitetssjukhusen i landet, får ett generöst stöd på 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

 – Kunskapsbanken som byggs upp genom SCAPIS blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. Stödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är mycket betydelsefullt för att SCAPIS ska kunna byggas ut och genomföras över hela landet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Framtiden för SCAPIS

SCAPIS-studien har redan påbörjats i Göteborg och i Malmö och kommer framöver även att startas upp på universitetssjukhusen i Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå.

– SCAPIS är en unik studie med stora möjligheter till forskningsgenombrott i kampen mot sjukdomar i hjärta, kärl och lunga. Därför beviljar stiftelsen 100 miljoner till denna viktiga forskningsstudie, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer om det världsunika projektet SCAPIS.