SCAPIS startar upp i Umeå

Sveriges största forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor har nu startat i Umeå. Genom SCAPIS ska världens största kunskapsbank byggas upp för framtida forskning.

SCAPIS pågår på sex universitetsorter och ska identifiera individuella faktorer för hjärt- och lungsjukdom. Målet är att det i framtiden ska räcka med ett blodprov för att se vem som riskerar att drabbas.

Totalt kommer 30 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 50-64 år att bjudas in. Umeå är sist ut att starta upp studien som där drivs av Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet i samarbete med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

– SCAPIS blir en världsunik kunskapsbank som kan leda till verkligt avgörande genombrott. Syftet är att kunna sätta in individanpassad behandling innan hjärt-lungsjukdom uppstår, så att fler kan leva och vara friska längre, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Deltagare i SCAPIS undersöks grundligt

De som bjuds in får en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor med hjälp av den senaste tekniken, bland annat skiktröntgen. De får även svar på sina värden när det gäller bland annat blodsocker, blodfetter, blodtryck och aktivitetsmätning. Skulle något fel upptäckas vid undersökningarna får personen hjälp till rätt vård.

Mer om SCAPIS

Se filmen om SCAPIS-projektet

Läs mer om SCAPIS här