Nu startar SCAPIS upp i Stockholm

Totalt 5 000 stockholmare ska undersökas i Sveriges hittills största befolkningsstudie om hjärt- och lungsjukdomar.

5 000 stockholmare ska hälsoundersökas i studien SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Målet är att kunna avgöra risken för hjärt- och lungsjukdomar långt innan man drabbas.

– SCAPIS ger stora möjligheter till nya genombrott för forskningen. Ett av målen är att med ett enkelt blodprov kunna upptäcka sjukdomar i hjärta, kärl och lungor långt i förväg, säger Tomas Jernberg, docent och överläkare på Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, och ansvarig för SCAPIS i Stockholm.

Det här är SCAPIS

Studien leds av en nationell forskargrupp och drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med Karolinska Universitetssjukhus, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. SCAPIS har tidigare startat vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Kunskapsbanken som byggs upp blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. När studien är klar blir den störst i världen i sitt slag.

– Vi ska bygga upp en världsunik kunskapsbank för forskning om hjärt- och lungsjukdomar. Syftet med SCAPIS är att kunna ta fram skräddarsydda behandlingar så att fler kan leva och vara friska längre, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fakta om SCAPIS

  • Deltagarna i studien är mellan 50 och 64 år och väljs ut slumpvis. 
  • Totalt kommer 30 000 svenskar att genomgå en hälsoundersökning inom ramen för SCAPIS. 
  • De undersöks bland annat med skiktröntgen och ultraljudsundersökningar. Lungfunktionen testas och nivåerna av blodsocker och kolesterol i kroppen mäts. 

Här skriver Dagens Nyheter om SCAPIS-studien.

Se filmen om SCAPIS här.

Läs mer om SCAPIS-projektet på vår webbplats.