SCAPIS-forskning kan hitta riskmarkörer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom

En av flera forskningsstudier kopplad till SCAPIS Linköping handlar om att studera sambandet mellan mikrocirkulationen, dvs blodflödet i de allra minsta kärlen i kroppen, och insjuknande i hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Hanna Johansson är en av forskarna vid Linköpings universitet som utvecklat optiska tekniker som på ett snabbt och enkelt sätt mäter hudens mikrocirkulation. Genom att belysa huden med ljus kan forskarna mäta blodflöde, mängden blod och syresättningen i hudens mikrocirkulation och hur det förändras vid olika sjukdomstillstånd.

Mätningen görs genom att huden belyses med synligt ljus, vilket kommer att spridas och absorberas av vävnaden. Ljusabsorbtionen skiljer sig om blodet är syresatt eller inte. Genom att använda vitt ljus och titta på det tillbakaspridda ljuset kan man avgöra mikrocirkulationens syresättning.

Försämrad mikrocirkulation en risk för hjärt-kärlsjukdom

Mikrocirkulationen är en viktig del av cirkulationen i kroppen. I de allra minsta kärlen når syre och näring alla celler i vår kropp. Försämrad mikrocirkulation är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Man vet idag att hjärt-kärlsjukdom sjukdom och diabetes leder till förändringar i mikrocirkulationen. Men förändringar i mikrocirkulationen skulle även kunna vara det första tecknet på hjärt-kärlsjukdom.

Vid diabetes och andra sjukdomstillstånd förändras kärlväggarnas elasticitet vilket påverkar blodflödet i kärlen. En del av Hanna Jonassons forskning är att undersöka kopplingen mellan förändringar i hudens mikrocirkulation och diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

SCAPIS-undersökningarna en unik möjlighet för forskarna

Tack vare de grundliga undersökningarna inom SCAPIS får forskarna en möjlighet att mäta mikrocirkulationen på ett stort antal personer. I SCAPIS-mikro är målet att mäta mikrocirkulationen på en majoritet av de 5 000 personer som genomgått undersökningen i Linköping. Genom att kombinera mätningar av de minsta kärlen med undersökningar av de stora kärlen, hjärta och lungor hos en stor grupp individer får forskarna en unik möjlighet att studera relationen mellan nedsatt mikrocirkulation och hitta riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Det forskarna utvecklat i SCAPIS-mikro är spjutspetsteknologi. Den första vetenskapliga publikationen kommer att beskriva mikrocirkulationen hos en normalpopulation, vilket aldrig tidigare gjorts på detta sätt. De första resultaten från SCAPIS-mikro beräknas vara klara i början av 2018. Resultaten från SCAPIS-mikro förväntas visa möjligheten för ett billigt och lättillgängligt kliniskt verktyg för tidig diagnostisering samt uppföljning av behandling vid diabetes 2 och hjärt-kärlsjukdomar.