Revolutionerande metod gör det enklare att upptäcka KOL

En ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden, har resulterat i en förbättrad diagnosmetod för KOL. Förhoppningen är att metoden, som har både praktiska och ekonomiska fördelar jämfört med spirometri, ska finnas tillgänglig för både vårdgivare och KOL-patienter inom 5–10 år.

– Vår forskning visar att man med en enkel apparat kan diagnostisera KOL i ett tidigt stadium. Det är en ganska sensationell upptäckt som kan få stor betydelse för vården och patienten, eftersom metoden både är billigare, tillförlitligare och mer användarvänlig än nuvarande diagnosmetod, säger Björn Jonson, initiativtagare till studien och professor emeritus i klinisk fysiologi vid Lunds universitet.

En av forskningens utmaningar är att utveckla metoder för tidig diagnos, eftersom det ger möjligheten att bromsa sjukdomsförloppet eller till och med att förebygga KOL. Dagens metod, spirometri, kräver att patienten utför en relativt svår andningsmanöver, vilket fordrar tränad vårdpersonal. Med den nya metoden räcker det att patienten tar några vanliga andetag i ett munstycke för att diagnos ska kunna ställas.

– Cirka 3 000 människor dör i KOL varje år i Sverige, och 500 000–700 000 svenskar är drabbade. Vi hoppas att den nya metoden kan hjälpa människor att få en tidigare KOL-diagnos, vilket skulle kunna leda till lindrigare sjukdomsförlopp och i förlängningen många räddade liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Den nya diagnosmetoden baseras på ett effektivitetsindex, EFFi, som är ett mått på hur KOL-drabbade lungor lyckas eliminera koldioxid vid utandning jämfört med friska lungor. Forskarteamet kommer nu att fortsätta utveckla metoden och delta i framtagandet av en prototyp till en liten, billig apparat. Målsättningen är att apparaten ska finnas tillgänglig för vårdgivare redan inom 5–10 år, och att den i framtiden ska kunna användas av KOL-patienter i hemmet för att upptäcka plötsliga försämringar i sjukdomsförloppet.

Den vanligaste orsaken till KOL är rökning, men cirka 20-25 procent av alla KOL-fall orsakas av annat än tobaksrök. Hjärt-Lungfonden stöder flera pågående forskningsprojekt i syfte att identifiera vilka faktorer som orsakar sjukdomen.

stadium. Det är en ganska sensationell upptäckt som kan få stor betydelse för vården och patienten, eftersom metoden både är billigare, tillförlitligare och mer användarvänlig än nuvarande diagnosmetod, säger Björn Jonson, initiativtagare till studien och professor emeritus i klinisk fysiologi vid Lunds universitet.

Ny och enklare metod för diagnos

En av forskningens utmaningar är att utveckla metoder för tidig diagnos, eftersom det ger möjligheten att bromsa sjukdomsförloppet eller till och med att förebygga KOL.

– Vår forskning visar att man med en enkel apparat kan diagnostisera KOL i ett tidigt stadium. Det är en ganska sensationell upptäckt som kan få stor betydelse för vården och patienten, eftersom metoden både är billigare, tillförlitligare och mer användarvänlig än nuvarande diagnosmetod, säger Björn Jonson, initiativtagare till studien och professor emeritus i klinisk fysiologi vid Lunds universitet.

En av forskningens utmaningar är att utveckla metoder för tidig diagnos, eftersom det ger möjligheten att bromsa sjukdomsförloppet eller till och med att förebygga KOL. Dagens metod, spirometri, kräver att patienten utför en relativt svår andningsmanöver, vilket fordrar tränad vårdpersonal. Med den nya metoden räcker det att patienten tar några vanliga andetag i ett munstycke för att diagnos ska kunna ställas.

– Cirka 3 000 människor dör i KOL varje år i Sverige, och 500 000–700 000 svenskar är drabbade. Vi hoppas att den nya metoden kan hjälpa människor att få en tidigare KOL-diagnos, vilket skulle kunna leda till lindrigare sjukdomsförlopp och i förlängningen många räddade liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Den nya diagnosmetoden baseras på ett effektivitetsindex, EFFi, som är ett mått på hur KOL-drabbade lungor lyckas eliminera koldioxid vid utandning jämfört med friska lungor. Forskarteamet kommer nu att fortsätta utveckla metoden och delta i framtagandet av en prototyp till en liten, billig apparat. Målsättningen är att apparaten ska finnas tillgänglig för vårdgivare redan inom 5–10 år, och att den i framtiden ska kunna användas av KOL-patienter i hemmet för att upptäcka plötsliga försämringar i sjukdomsförloppet.

Den vanligaste orsaken till KOL är rökning, men cirka 20-25 procent av alla KOL-fall orsakas av annat än tobaksrök. Hjärt-Lungfonden stöder flera pågående forskningsprojekt i syfte att identifiera vilka faktorer som orsakar sjukdomen.

Se inslaget om studien med professor Björn Jonson och Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt Lungfonden på TV4 Nyhetsmorgon.