Rekordstor utdelning till livsviktig forskning

Tack vare våra givare kan Hjärt-Lungfonden 2016 dela ut rekordsumman 305 miljoner till forskning som ger fler människor mer tid att leva.

–Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojekt som snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Forskning som räddar liv

År 2016 blir den totala utdelningen 305 miljoner vilket är en ökning med 36 miljoner från året innan. De utdelade pengarna fördelar sig på omkring 250 forskningsprojekt som alla fokuserar på att förebygga eller behandla sjukdom i hjärta, kärl eller lungor.

– All forskning vi satsar på ska bidra till att antalet sjuka och döda minskar, säger Kristina Sparreljung generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Stort tack till alla som bidragit till att den livsviktiga forskningen kan fortsätta!