Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare

Nu kan du som forskare söka Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare.

Hjärt-Lungfonden vill underlätta för yngre forskare att få ett avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde. Därför delar vi ut ett forskningsanslag om sex miljoner kronor till banbrytande forskning.

Prins Daniel delar ut anslaget

Prins Daniel är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse och dessutom varmt engagerad i fondens arbete med att samla in och dela ut pengar till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

Vi tar emot ansökningar till Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare från och med den 17 februari till och med den 16 mars 2016.
Ansök här!