Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare

Den svenska hjärt-, kärl- och lungforskningen håller en mycket hög internationell nivå och kan bedrivas tack vare generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden från privatpersoner och företag.

Alla gåvor, stora som små, gjorde det möjligt att öka satsningen på forskning till 210 miljoner kronor 2013. Nu vill Hjärt-Lungfonden främja återväxten av yngre forskare inom hjärt-, kärl- och lungområdet. Vi gör det bland annat genom att utlysa ett forskningsanslag: Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Anslaget är treårigt och på hela 6 miljoner kronor.

Bedömningsgrund

Vid utvärdering av de sökandes forskningsprojekt kommer originalitet och sannolik klinisk betydelse att särskilt beaktas. Ansökningar lämnas in från den 3 mars t o m 1 april 2014. Mer information om anslaget och ansökningsförfarandet finns på vår forskningswebb. Ytterligare upplysningar om anslaget, kontakta Hjärt-Lungfondens forskningsavdelning på 08-566 24 220.