Nytt anslag ger 6 miljoner till ung forskare

Den 7 oktober delar Prins Daniel för första gången ut Hjärt-Lungfondens nya forskningsanslag för ung lovande forskning

Hjärt-Lungfonden vill stödja yngre forskare att nå avgörande forskningsgenombrott och delar i år ut ett nytt anslag om sex miljoner kronor. Prins Daniel är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse och har gett namn till anslaget som består av 6 miljoner kronor som fördelas över tre år.

 
Anslag för banbrytande forskning

Kriterierna är att anslaget ska ges till en yngre forskare som arbetar med banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Vem som mottar anslaget kommer att avslöjas måndag den 7 oktober.