Prins Daniel delar ut 6 miljoner till ung forskare

För andra året delar Hjärt-Lungfondens hedersordförande Prins Daniel ut ett forskningsanslag på sex miljoner till en yngre lovande forskare.

Den 1 september avslöjas vem som blir årets mottagare av Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare.

 – Hjärt-Lungfonden vill främja återväxten av unga forskare i Sverige. Genom att dela ut Prins Daniels anslag till särskilt lovande yngre forskare, hoppas vi kunna ge en bra grund för framtida forskningsgenombrott, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Alla ansökningar har granskats av bedömare i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd. Originalitet och sannolik klinisk betydelse, det vill säga att forskningen kan komma patienter till del, premieras.

Fredrik Bäckhed var förra årets mottagare.