Politiker utbildas i hjärt-lungräddning

Nu bjuder Hjärt-Lungfonden in politiker i Stockholms läns landsting till utbildning i hjärt-lungräddning.

Hjärt-Lungfonden har bjudit in landstingspolitikerna i Stockholms län till en kurs i hjärt-lungräddning. Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd och Lars Joakim Lundquist, biträdande sjukvårdslandstingsråd har redan tackat ja. 

Syftet med initiativet är att skapa engagemang och öka kunskaperna kring dessa frågor hos lokalpolitikerna. Det är ett led i Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige som pågått sedan 1 september och där målet är att utbilda 100.000 personer i hjärt-lungräddning och att dubblera antalet hjärtstartare. Utbildningen för politikerna kommer att hållas den 25 november i Stockholm och förhoppningen är att kursen ska bli fulltecknad.

Läs mer om kampanjen Hjärtsäkra Sverige.