Övervikt hos barn ökar risk för nedsatt lungfunktion

Barn som är överviktiga har större risk att drabbas av nedsatt lungfunktion i tonåren. Det visar en ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden.

 I dag lever 800 000 svenskar med astma – nu hoppas forskarna att upptäckten kan bidra till att minska antalet personer som utvecklar sjukdomen.

– Vår forskning tyder på att övervikt hos barn påverkar lungorna i större utsträckning än vad man tidigare kunnat visa, och att det sannolikt är en riskfaktor för astma. Vi ser störst påverkan på lungfunktionen hos de barn som var överviktiga vid både 8 och 16 års ålder, medan ingen tydlig påverkan sågs hos barn som nått normalvikt vid 16 års ålder. Det tyder på att förloppet är reversibelt och att behandling av övervikt kan vara ett sätt att mildra eller förhindra astma, säger Sandra Ekström, forskare i miljömedicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet.

På jakt efter mekanismerna bakom sambandet

Tidigare studier har visat en koppling mellan BMI och funktionen i de centrala luftvägarna. Den nya studien visar att övervikt hos barn även påverkar de perifera luftvägarna, som utgör hela 90 procent av lungornas volym. De barn som var överviktiga i 8-årsåldern löpte en ökad risk för nedsatt lungfunktion som 16-åringar.

Studien är baserad på det stora Bamseprojektet som har stöd av Hjärt-Lungfonden. Forskarna har analyserat data om 2 889 barn vid 8 respektive 16 års ålder. Nästa steg för forskningen är att studera de mekanismer som ligger bakom sambandet.