Över 100 polisbilar har hjärtstartare

Sedan början av oktober i år deltar alla polismästardistrikt i Stockholms län i hjärtstartarprojektet Salsa - Saving Lives in the Stockholm Area.

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Bara 500 personer överlever. Hjärtstartarprojektet Salsa är ett samverkansprojekt mellan bland annat räddningstjänsten, polisen och ambulanssjukvården där syftet är att förkorta tiden till att livsuppehållande åtgärder utförs på en person som har drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Polismyndigheten i Stockholms län är en av dem som medverkar i hjärtstartarprojektet. De 106 polisbilar som är utrustade med hjärtstartare kan snabbt vara på plats och poliserna kan utföra hjärt-lungräddning på den drabbade. Flera lyckade insatser har redan genomförts.

Hjärtstartare räddar fler liv

Salsa-projektet innebär att 112 inte bara larmar ambulans, utan även brandkår och de polis- och taxibilar i Stockholms innerstad som har hjärtstartare. Den framgångsrika idén har anammats av flera län i landet, bland annat i Skåne, Södermanland och Västra Götalands län.

Hjärt-Lungfonden har varit med och finansierat många av de hjärtstartare som ingår i Salsa och nu sprids projektet under namnet Sams – SAving More lives in Sweden.