Stor okunskap om hjärtstartare bland företagare

Bara en av tre företagare känner till var närmaste hjärtstartare finns och så få som var sjätte har en egen hjärtstartare. Det visar en undersökning som Hjärt-Lungfonden har genomfört i samarbete med företaget Visma.

– Betydligt fler dör av hjärtstopp än i bränder. Ändå är brandsläckare obligatoriskt på arbetsplatsen, medan hjärtstartare inte är det. Om fler företag hade hjärtstartare skulle fler liv kunna räddas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Okunskap och pengar påverkar

Små och medelstora företag utgör 99,9 procent av alla företag i Sverige. Tillsammans sysselsätter de en mycket stor del av Sveriges arbetskraft. Trots det har bara var sjätte företag, 17 procent, en hjärtstartare på arbetsplatsen. Två av tre företagare, 63 procent, vet inte ens var den närmaste hjärtstartaren finns.

Av de företag som saknade hjärtstartare var det endast 16 procent som hade övervägt att införskaffa en. Det viktigaste hindret som företagen uppgav för att skaffa en hjärtstartare var brist på kunskap, 44 procent. På andra plats kom att de är för dyra, 32 procent. En av tio företag som har hjärtstartare har också fått användning för den.

Stora skillnader i olika branscher

Vanligast är hjärtstartare i branschen kultur, nöje och fritid, där 60 procent av företagen uppger att de har utrustning. I ideella föreningar är förekomsten 40 procent, i utbildningsföretag 38 procent samt i vård och omsorg 33 procent. Sämst är det i redovisningsbranschen, där bara 2 procent uppger att de har hjärtstartare.

Undersökningen genomfördes via e-post till 7 500 små och medelstora företag i maj−juni 2013. De cirka 500 företagen som deltog i mätningen representerar alla förekommande branscher, varav de största utgörs av verkstad och industri (17 procent), redovisning och revision (13 procent), bygg (10 procent), handel (7 procent), ideella föreningar (6 procent) samt IT och telekom (5 procent).

Hela materialet kring undersökningen finns i Vismas pressrum.

Vikten av en hjärtsäkrad arbetsplats

Hjärtstartare och hjärt-lungräddning är den enda effektiva hjälpen när någon drabbas av hjärtstopp. Ju fortare den används desto större chans att rädda liv. Gör din arbetsplats hjärtsäker. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig eller din chef!

Så använder du en hjärtstartare

1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs. Det går alltså inte att göra fel.