Ge dina sedlar till forskningen innan de blir ogiltiga

Efter den 30 juni i år blir några sedlar ogiltiga och kan inte längre användas för betalning. Det gäller de äldre 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna.

Det enklaste sättet att bli av med sedlarna är att använda dem vid betalning men de kan också sättas in på ett bankkonto.

Efter den 30 juni när sedlarna är ogiltiga att betala med kan man fortfarande sätta in dem på ett bankkonto fram till den 31 augusti i år.

Har du kontanter hemma? Varför inte passa på att låta dem gå till livsviktig forskning genom att stödja Hjärt-Lungfonden. Alla gåvor räknas - stora som små!

Hjärt-Lungfondens konton

Plusgiro
90 91 92-7

Bankgiro
909-1927