Nytt hopp om att kunna bota multiresistent tbc

Nu presenteras resultaten från den första fasen av forskningsprojektet ”Ny behandling av resistent tuberkulos” som går ut på att kunna behandla multiresistent tbc med hjälp av kroppens eget immunförsvar.

– Resultaten från den första säkerhetsstudien är mycket lovande och över förväntan. Framförallt visade den första fasen att studien är säker att genomföra. Patienterna svarade på terapin, återhämtade sig och fick inga biverkningar, säger Markus Maeurer, professor på Karolinska Institutet och helhetsansvarig för forskningsprojektetet.

Den första fasen genomfördes i Vitryssland där 30 patienter i ålderna 21 till 65 år förutom traditionell antibiotikabehandling även fick ta emot 10 miljoner odlade celler från sin egen benmärg. 16 patienter var helt botade efter 18 månader jämfört med bara 5 bland de patienter som fick traditionell behandling med antibiotika.

Tbc i världen

Hjärt-Lungfondens engagemang i kampen mot tbc sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet då tbc-situationen i Sverige var jämförbar med den som råder i fattiga länder idag. Varje år dör fler än 1,5 miljoner människor över hela världen av tbc och i Sverige registreras fler än 600 nya fall av tbc varje år.

Vissa tbc-stammar är multiresistenta vilket betyder att sjukdomen inte är under kontroll. Cirka en tredjedel av patienterna som är infekterade med de resistenta bakterierna dör under det första året efter diagnos. Tbc som inte är multiresistent och som upptäcks i tid kan nästan alltid botas med hjälp av läkemedel, framförallt antibiotika.

– Att behandla resistent tuberkulos är mycket kostsamt och skapar stort lidande för den drabbade. Obehandlade patienter sprider enkelt sjukdomen till andra. Vårt projekt ser väldigt lovande ut och jag hoppas att vi ska hjälpa människor att få både en bättre och snabbare behandling, säger Markus Maeurer som nu kan starta det fullskaliga forskningsprojektet i Durban, Sydafrika.

Hjärt-Lungfonden har finansierat delar av projektets första fas och forskningen i Sydafrika är möjlig tack vare 11 miljoner kronor som Hjärt-Lungfonden har fått från Postkodlotteriet. Resultaten kommer att redovisas under hösten 2015.

Läs mer om tbc
Fråga våra forskare om tbc
Intervju med Marcus Mauerer på Sveriges Radio