Viktiga nyheter i Hjärtrapporten 2015

Varje forskningsgenombrott gör livet bättre – och längre. Årets Hjärtrapport berättar om en rad framsteg för forskningen och behandlingen av hjärt-kärlsjukdom.

Här sammanfattar vi några av de viktigaste nyheterna i Hjärtrapporten 2015. Du kan också ladda ner hela sammanfattningen här.

Samhällets vinst: 1 000 miljarder

Totalt 1,8 miljoner människor i Sverige är drabbade av sjukdom i hjärta och kärl. Trots att det fortfarande är den vanligaste dödsorsaken i Sverige går utvecklingen framåt. Tack vare forskningen görs nya framsteg och svensk forskning har en stark ställning. Mellan 1980 och 2010 räknar man med att samhället har sparat 1 000 miljarder kronor tack vare forskning som räddat liv.

Screening av hjärtflimmer minskar strokerisk

Varje år får 6 000 personer stroke på grund av förmaksflimmer. Många lever med förmaksflimmer utan att känna till det och får därför ingen behandling. En ny studie visar screening kan upptäcka flimmer så att behandling som minskar propprisken kan sättas in.

Sms-livräddare lyckat projekt

I Stockholm har frivilliga livräddare ökat överlevnaden för de som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Genom att använda teknik och larma personer som befinner sig nära en person som drabbas av hjärtstopp har 30 procent fler kunnat få livsviktig hjärt-lungräddning som räddat liv. Systemet kommer nu lanseras på fler orter i Sverige.

Ökad medellivslängd för diabetessjuka

Mellan 2005 och 2010 ökade medellivslängden för personer med diabetes typ 1, som i första hand drabbar barn och unga. En förklaring kan vara bättre behandling av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Hjärtbarn får tidigare diagnos

I dag når 95 procent av alla barn med medfödda hjärtfel vuxen ålder. För 50 år sen var det bara 60 procent. En stor anledning är att diagnoserna ställs tidigare och allt fler får sin diagnos redan i mammans mage. På sex år har siffran ökat från 19 till 37 procent vilket ger möjlighet till bättre behandling.

Fler viktiga nyheter i sammanfattningen av Hjärtrapporten (pdf).

Ladda ner hela Hjärtrapporten 2015 (pdf).