Sök Hjärt-Lungfondens forskningsanslag 2015!

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och stödet från svenska folket är idag större än någonsin.

Tack vare alla generösa gåvor kunde Hjärt-Lungfonden öka satsningen till 225 miljoner kronor 2014. Forskningsinsatserna förstärks ytterligare för 2015 och nu utlyses:

  • Forskartjänster
  • Projektbidrag
  • Forskarmånader
  • Stipendier för forskning utomlands

Bedömningsgrund

Vid utvärdering av ansökningarna kommer originalitet och sannolik klinisk betydelse av de sökandes forskningsprogram att särskilt beaktas.

Ansökningsförfarande

Ansökningar lämnas in fr o m 22 april t o m 20 maj 2015. Mer information hittar du på forskningswebben eller ring vår forskningsavdelning på tel 08-566 24 220. Välkommen med din ansökan!