Rekordfå drabbas av hjärtinfarkt

Antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt har minskat kraftigt de senaste tio åren. Det visar ny statistik som Hjärt-Lungfonden har sammanställt. En viktig orsak till minskningen är att hjärtforskningen har lett till bättre livsstilsråd och behandlingsmetoder.

– Det är oerhört glädjande att färre drabbas av hjärtinfarkt och vi vill bidra till att ännu fler får ett längre och friskare liv genom vår insamling till forskningen. Just nu pågår spännande forskning med målet att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Den positiva utvecklingen beror bland annat på forskningsbaserade livsstilsråd om rökning och kostvanor. Även behandlingsmetoderna vid högt blodtryck och höga blodfetter har blivit bättre tack vare forskningen. Det har dessutom bidragit till att många som redan har drabbats av en hjärtinfarkt inte drabbas igen.

Forskningen förbättrar uppföljningen i vården

– Vi har blivit mycket bättre på att förebygga en andra hjärtinfarkt i Sverige. Det beror framför allt på att sjukvården blivit duktigare på att använda forskningsresultaten i den uppföljande vården, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Statistik över antal drabbade

I Sverige som helhet lever 1,8 miljoner människor med sjukdomar i hjärta och kärl. Samtidigt minskar antalet drabbade i många hjärt-kärlsjukdomar. Förra året drabbades 27 242 personer av hjärtinfarkt i Sverige, jämfört med 37 025 personer år 2005. Det är en minskning med 26 procent. Det har aldrig varit så få som drabbas av hjärtinfarkt som nu. Det visar Socialstyrelsens statistik som sträcker sig tillbaka till 1987.

Mer läsning

Fler viktiga nyheter i årets Hjärtrapport

Mer om hjärtinfarkt på Hjärt-Lungfondens webbplats.