Prins Daniels anslag till forskning om astma och allergi

Hjärt-Lungfondens hedersordförande Prins Daniel delar årligen ut ett anslag till en yngre lovande forskare. 2015 års anslag på sex miljoner går till forskning om lungsjukdomar och allergi.

Forskaren Erik Melén vid Karolinska Institutet får i år Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare för BAMSE-studien som sedan år 1994 följer 4 000 barn för att ge svar på orsakerna bakom astma och allergi. 

BAMSE står för Barn, Allergi, Miljö, Stockholm och Epidemiologi. Studien har hittills visat att både arv och miljö spelar roll för risken att utveckla astma och allergi. Bland annat har man sett att barn som utsatts för förhöjda halter av luftföroreningar som spädbarn har en ökad risk att drabbas av försämrad lungfunktion.

– Det är en stor ära för mig att få Prins Daniels anslag 2015. Det gör att vi får möjlighet att följa barnen i studien längre och lära oss mer om hur sjukdomar som allergi, astma och KOL utvecklas från barndom till vuxen ålder, säger Erik Melén

Om Erik Melén

Erik Melén är docent i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet, och barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset med specialisering inom barn- och ungdomsallergologi. Hans forskning syftar till att öka förståelsen kring faktorer som styr utvecklingen hos barn och att kartlägga riskfaktorer för olika lung- och allergisjukdomar. Sedan 2014 har Erik ledningsansvaret för BAMSE-studien som startades 1994.

Lyssna på en intervju med Erik Melén i Sveriges Radios Ekot.

Mer om Prins Daniels anslag 

Tack vare de fantastiska gåvor som vi får från allmänheten kan Hjärt-Lungfonden årligen dela ut Prins Daniels forskningsanslag på 6 miljoner kronor. Vem som får anslaget bedöms av Hjärt-Lungfondens forskningsråd som väljer ut en mottagare som är under 40 år och vars forskning bedöms leda till ny behandling och få stor betydelse för patienter. 

Läs mer om Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare.