Läs om den viktiga hjärt-lungforskning i årets Forskningsrapport

Tack vare våra givare kan forskningen göra framsteg. Viktiga framsteg som räddar liv, minskar lidande och ger fler människor fler friska år. Läs om aktuella forskningsområden i 2015 års Forskningsrapport.

Att sms räddar liv vid hjärtstopp, att stroke slår hårdast mot ensamboende män, att KOL kan öka risken för stroke, att screening för flimmer kan rädda liv och att för mycket, men också för lite salt kan vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Allt det och mycket mer berättar vi om i årets Forskningsrapport.

Hjärt-Lungfondens Forskningsrapport är en översikt över aktuella läget inom hjärt- och lungforskningen. Ladda ner eller beställ 2015 års rapport här.