Hjärtrapporten 2015: Hjärt-kärlsjukdom fortfarande vanligaste dödsorsaken

Forskningen bidrar till att färre dör i hjärt-kärlsjukdom idag än för tio år sedan. Siffror som presenteras i årets Hjärtrapport visar att dödligheten sjunker, men fortfarande leder sjukdomar i hjärta och kärl till flest dödsfall i Sverige.

I dag släpper Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2015 som lyfter fram den viktigaste forskningen från året som gått. I rapporten presenteras siffror som visar att dödligheten i hjärt-kärlsjukdom har sjunkit med nästan 22 procent mellan 2005 och 2014.

– Många människor i Sverige lider av hjärt-kärlsjukdom och det berör ännu fler då nästan alla känner någon som är drabbad. Därför är det fantastiskt att forskningen visar så positiva resultat och att överlevnaden ökar varje år säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. 

Nära fyra av tio dör fortfarande av hjärt-kärlsjukdom

Trots den minskade dödligheten i sjukdomarna, är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken i hela landet. År 2014 låg hjärt-kärlsjukdom bakom 37 procent av alla dödsfall i Sverige enligt Socialstyrelsen och 1,8 miljoner lever med hjärt-kärlsjukdom i Sverige idag.

– Varje vunnet levnadsår är en seger, men det är fortfarande alldeles för många som dör av hjärtsjukdom. Mer forskning är nyckeln för att fler ska kunna leva ett längre och friskare liv, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Här listar vi några av de viktigaste nyheterna i årets Hjärtrapport. 

Ladda ner en sammanfattning av Hjärtrapporten 2015.

Läs hela Hjärtrapporten 2015 här.

 

Om Hjärtrapporten

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport ger en helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige och ges ut för nionde året i rad. Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskaperna om forskning och behandling av hjärt-kärlsjukdomar.