Fyra gånger fler överlever hjärtstopp

Antalet som överlever plötsligt hjärtstopp ökar och har mer än fyrdubblats på 20 år visar Svenska hjärt-lungräddningsregistrets statistik.

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Nio av tio av de som drabbas av hjärtstopp dör, men nu visar en ny sammanställning att antalet räddade liv ökar.

Under perioden 1992 till 2013 har antalet svenskar som överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus ökat från 124 till 539. Ökningen har framförallt skett efter år 2000 visar ny statistik. En viktig orsak till att fler räddas är att det finns fler hjärtstartare i samhället. 

Behandling med hjärtstartare sätts i dag in snabbare än tidigare, trots att det tar allt längre tid för ambulansen att komma fram efter ett larm. Det beror på att antalet hjärtstartare i Sverige ökar för varje år. I dag finns över 10 000 registrerade hjärtstartare i landet, vilket kan jämföras med omkring 2 000 för fem år sedan. 

– Det är positivt att fler överlever plötsligt hjärtstopp, men fortfarande är det alldeles för många som inte klarar sig. Med fler hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning kan vi rädda fler liv, säger Kristina Sparreljung.

 

Fakta om plötsligt hjärtstopp

  • Vid plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat oväntat att pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.
  • Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. 500 överlever.
  • Antalet överlevande har sedan 2005 ökat från 200 till över 500.
  • Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.
  • Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans. 

Hjärtsäkra Sverige

Hjärt-Lungfonden driver projektet Hjärtsäkra Sverige för att sprida kunskaper om hjärt-lungräddning och få fler företag och organisationer att skaffa hjärtstartare.