Forskning kan bryta sambandet mellan diabetes och hjärtinfarkt

Två av tre personer som har diabetes typ 2 riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Forskning pågår för att förstå sambandet. Med bättre behandling kan tusentals hjärtinfarkter förhindras varje år.

Ge din gåva här!

Vi vet idag att en majoritet av de som har diabetes typ 2 också kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Samtidigt har två av tre som drabbas av en hjärtinfarkt också diabetes typ 2 eller förstadier till diabetes. Det sambandet behöver vi ändra på och forskningen är nyckeln till att nå målet! 

Forskningen gör skillnad

Forskningen har redan gjort enorma framsteg. För 20 år sedan var dödligheten efter en hjärtinfarkt dubbelt så hög för personer med diabetes typ 2 jämfört med andra. Dessutom har forskningen hittat nya behandlingsmetoder som ökat livskvaliteten betydligt.

Trots det finns det många gåtor kvar att lösa. Forskningen behöver mer pengar för att förhindra hjärtsjukdom och ge fler personer ett bättre liv. Med din gåva kan vi nå resultat!

Så kan du stödja forskningen

Mer läsning