Få företag har hjärtstartare

Bara fyra av tio företagare i Sverige vet var närmaste hjärtstartare finns och knappt var fjärde företag har en egen hjärtstartare. Det visar en undersökning som Hjärt-Lungfonden har gjort bland små och medelstora företag i samarbete med ekonomiföretaget Visma.

Varje år drabbas ungefär 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Bara 500 överlever. En hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning är enda sättet att rädda liv.

– Många fler människor dör av hjärtstopp än i bränder. Ändå är det obligatoriskt med brandsläckare på arbetsplatsen, medan hjärtstartare inte är det. Om fler företag hade en hjärtstartare skulle fler liv kunna räddas, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Viktigt med snabb hjälp vid hjärtstopp

För att man ska överleva ett plötsligt hjärtstopp måste man få hjälp inom tre minuter. Trots det visar undersökningen att bara fyra av tio företagare, 41 procent, vet var den närmaste hjärtstartaren finns.  Knappt var fjärde företag, 23 procent, har en egen hjärtstartare. De vanligaste skälen till att företag väljer att inte skaffa en hjärtstartare är att de känner att de har för lite kunskap eller att det kostar för mycket.

Små och medelstora företag utgör 99,9 procent av alla företag i Sverige. Tillsammans sysselsätter de en stor del av Sveriges arbetskraft. Trots att det är bråttom när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är kunskapen bland företagarna låg. Bara tre av tio företag, 29 procent, har erbjudit sin personal utbildning i hjärt-lungräddning.

 

Hjärtsäkra Sverige 

För att öka antalet hjärtstartare driver Hjärt-Lungfonden kampanjen Hjärtsäkra Sverige. Målet med kampanjen är att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att öka antalet överlevande vid plötsligt hjärtstopp till minst 1 200 människor per år.

Om undersökningen

Undersökningen är en del av Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige och genomfördes via e-post till 9 700 små och medelstora företag under september–oktober 2015. De cirka 700 företag som svarade på enkäten representerar en stor bredd av branscher.