Allt fler KOL-sjuka mår bättre

Läget för KOL-drabbade förbättras. Det visar ny forskning som presenteras i Hjärt-Lungfondens KOL-rapport. På tio år har antalet försämringsperioder hos KOL-sjuka halverats tack vare bättre behandling.

De som lider av lungsjukdomen KOL drabbas av försämringsperioder, som snabbar på sjukdomsförloppet och ökar risken att dö i förtid. Ny forskning som presenteras i årets KOL-rapport visar att antalet försämringsperioder hos gruppen KOL-sjuka har halverats mellan 1999 och 2009. Tre viktiga orsaker till förbättringen är bättre hjälp till fysisk träning och rökstopp samt nya läkemedel.

– KOL är en plågsam sjukdom och därför är det särskilt glädjande att de KOL-sjuka mår bättre. Vi på Hjärt-Lungfonden stödjer forskning om ny individanpassad behandling med målet att minska lidande och för tidig död bland de KOL-sjuka, säger Kristina Sparreljung generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Tidig diagnos vid KOL är avgörande

En annan viktig orsak till att de KOL-drabbade mår bättre är att de diagnostiseras allt tidigare. På elva år har även medelåldern för KOL-diagnostisering sjunkit med 7 år, då medelåldern sjönk från 73 år till 66 år mellan 1999 och 2009. En tidig diagnos av KOL är avgörande för att sjukdomsutvecklingen ska kunna bromsas. Men fortfarande lever fyra av fem KOL-drabbade utan att veta om att de har sjukdomen.

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport

Hjärt-Lungfonden ger för tredje gången ut en rapport om sjukdomen KOL. Rapporten fokuserar främst på framsteg och utmaningar för KOL-forskningen. Ladda ner hela rapporten här.

Länkar

Hjärt-Lungfonden stödjer forskningen om KOL.

Läs mer om KOL på Hjärt-Lungfondens webb.

Christopher drabbades av KOL utan att ha rökt.

Träning viktigt för KOL-drabbade.