Alla kan rädda liv i Almedalen

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Alla kan rädda liv och ju fler som kan HLR desto fler överlever.

Varje år drabbas 10 000 svenskar av hjärtstopp men bara 550 överlever. Att få fler att överleva hjärtstopp är en av våra allra viktigaste hjärtefrågor. I år vill vi slå rekord och du kan hjälpa oss! Vi bjuder in 100 personer att lära sig hur man räddar liv med hjärt-lungräddning och hjärtstartare. 

För att kunna rädda fler liv behövs:

  • Mer forskning kring hjärtstopp
  • Fler hjärtstartare i samhället
  • Fler ska kunna hjärt-lungräddning.

Läs mer och anmäl dig eventet här!

Du kan också lära dig hjärt-lungräddning i vår vagn på Tage Cervins gata, H421 där vi finns på plats hela Almedalsveckan.