Nya riktlinjer ska förebygga sjukdom

Tidigare i veckan publicerade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för hur hälso- och sjukvården ska förebygga sjukdomar som till exempel hjärtsjukdom. Det välkomnas av Hjärt-Lungfonden, som ser att samhället måste jobba brett för att minska den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Riktlinjerna är en startpunkt för bättre vård och förhoppningsvis ett friskare land.

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har tagits fram för att många patienter inte får det stöd de behöver för att lägga om sin livsstil. Nu får vården i Sverige en enhetlig praxis som innebär att alla med patientkontakt (personal inom såväl landstingens som kommunernas hälso- och sjukvård) antingen ska kunna stödja själva eller hänvisa vidare till någon som kan stödja dem till en hälsosammare livsstil. Det kan handla om att äta nyttigare, sluta röka, minska sin alkoholkonsumtion och röra på sig mer. Med de nya riktlinjerna kan även de stora skillnaderna i sjuklighet över landet jämnas ut.

Ta till vara på goda exempel

Hjärt-Lungfonden anser också att det är viktigt att ta till vara på goda exempel och att arbeta förebyggande för att förhindra hjärt-kärl- och lungsjukdom. Bland annat medverkade vi på Hälsotorget på Medicinska riksstämman som pågått under veckan. På Hälsotorget fanns det möjlighet för besökarna att ventilera aspekter som främjar eller hämmar ett ökat hälsofrämjande förhållningssätt i hälso- och sjukvården och i övriga samhället.

Det finns även andra metoder och modeller inom hälso- och sjukvården som minskar skillnader i ohälsa mellan olika befolkningsgrupper och förbättrar hälsan i hela befolkningen. Till exempel den så kallade Västerbottensmodellen som syftar till att få ner antalet fall av hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Projektet startade under mitten av 80-talet och innebär att alla invånare i länet i vissa åldersgrupper erbjuds en grundlig hälsoundersökning. Man kartlägger då riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom och alla i riskzonen får hjälp och stöd till livsstilsförändringar. Modellen visar fortfarande goda resultat och hälsan i stort har förbättrats hos befolkningen i Västerbotten.

Rädda svenska hjärtan

Här på vår hemsida under "Sjukdomar" kan du läsa mer om riskfaktorer och livsstilsfaktorer. Vi vill även passa på att tipsa om Sundkurs – ett webbaserat utbildningsprogram om livsstil som kan förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Sundkurs har tagits fram i samarbete med Karolinska Institutet och är en unik sajt med de senaste rönen kring vad som kan förhindra att hjärtat blir sjukt.