Nytt anslag till yngre forskare

Nu vill Hjärt-Lungfonden främja återväxten av yngre forskare inom hjärt-, kärl- och lungområdet. Därför utlyser vi ett nytt forskningsanslag till särskilt lovande yngre forskare.

Med yngre forskare avses 40 år eller yngre. Undantag kan tillämpas för kliniskt verksamma forskare. Hjärt-Lungfonden gör en samlad bedömning av hur långt den sökande har kommit i sin vetenskapliga karriär, framtida utvecklingspotential och tid som avsatts för klinisk träning.

Kriterier för Hjärt-Lungfondens anslag till yngre forskare

Behöriga att söka är yngre forskare som är knutna till universitet/högskola eller sjukhus i Sverige. Tjänsten kan således sökas av forskare som är kliniskt verksamma eller av forskare som själva inte är kliniskt verksamma, men som har ett dokumenterat samarbete med klinisk forskning.Vid utvärdering av de sökande kommer särskilt att beaktas originalitet och sannolik klinisk betydelse av de sökandes forskningsprojekt.

Sex miljoner kronor till unga forskare

Ansökningarna bedöms av särskild utvald grupp från Hjärt-Lungfondens forskningsråd. Anslaget är två miljoner kronor per år under tre år, totalt sex miljoner kronor. Anslaget kan användas både för drift och egen lön. Ansökningar lämnas in från den 4 mars till och med den 3 april 2013. Läs mer på vår forskningswebb

Kontakt
Hjärt-Lungfondens forskningsavdelning: 08-566 24 220 
Professor Jan Nilsson: 040-39 12 31