Ny söktjänst för seniorer

Nu har Seniorval.se lanserats - Sveriges största söktjänst inom omsorg och boende för seniorer.

På Seniorval.se kan besökare bland annat söka efter hemtjänst, äldreboende och seniorboende över hela landet. Här finns även möjlighet att ställa frågor, diskutera och få inspiration om hur andra har löst sin situation.

Stöd för seniorer och närstående

Seniorval.se är Sveriges nya sök- och informationstjänst kring omsorg och boende för seniorer. Webbtjänsten startades av Fanny Sipos och Pernilla Kristoffersson för att stötta seniorer och andra närstående att fatta beslut kring vilken omsorg och vilket boende de vill ha när de åldras. För att välja behövs information och inspiration.

Så växte idén fram

- När vi själva, som närstående till mor- och farföräldrar, skulle vara ett stöd i processen att välja omsorg och boende för dessa personers äldre dagar blev vi otroligt frustrerade över att det inte fanns någon bra och samlad information kring området att tillgå, berättar Fanny.

Under ett och ett halvt år undersökte Fanny och Pernilla vilken information som saknades. De pratade med politiker, branschorganisationer, pensionärsorganisationer, patientorganisationer, kommuner, företag, yrkesverksamma samt äldre och andra närstående för att utveckla en användbar och efterfrågad tjänst. Deras mål är att ge alla som står inför det här valet information och inspiration så att de kan hitta en lösning som passar just deras behov och önskemål.

Samarbete

På Seniorval.se kan besökare hitta information om Hjärt-Lungfonden samt enkelt klicka sig vidare till den plats på Hjärt- Lungfondens hemsida där de kan ge en gåva till hjärt- och lungforskning.
- Forskning är grunden för utveckling av mediciner och behandlingsmetoder som gör att vi kan leva längre och friskare liv, säger Pernilla. Förhoppningen med vårt samarbete är att vi kan bidra till att synliggöra forskningen och Hjärt-Lungfondens arbete. Vi tror dessutom att det är många av besökarna på Seniorval.se som känner ett stort engagemang för dessa frågor, avslutar Pernilla.

På Seniorval.se kan du

- söka och filtrera bland tusentals boenden och omsorgstjänster för seniorer i hela Sverige
- få enkla svar på dina frågor
- läsa reportage och se filmer för inspiration
- ta del av tips och guider
- dela erfarenheter med andra

Läs mer om seniorval.se (öppnas i nytt fönster)