Ny forskning förbättrar överlevnaden vid hjärttransplantationer

Forskning som Hjärt-Lungfonden finansierar har tagit fram en ny modell som förbättrar matchningen av donatorer gentemot patienter som behöver hjärttransplanteras. Nyheten publiceras i den medicinska tidskriften Scientific Reports idag.

Trots att överlevnaden efter hjärttransplantationer har förbättrats markant på senare år, är bortstötning med påföljande dödlighet fortfarande ett problem. Johan Nilsson vid Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus och hans forskarkollegor, har med Hjärt-Lungfonden som största finansiär utvecklat en datormodell som matchar donator och mottagare med hjälp av kombinationer av simulerad uppvärmning och artificiella nervbanor.

60 000  hjärttransplanterade medverkade

Modellen kallas CODUSA (Customize Optimal Donor Using Simulated Annealing) och bygger på en studie som har analyserat cirka 60 000 vuxna hjärttransplanterade patienter med avseende på ålder, kön och blodgrupp. Ålder visade sig vara den variabel som är starkast förknippad med långsiktig överlevnad. Med hjälp av CODUSA räknar forskarna med att öka överlevnaden hos hjärttransplanterade patienter med upp till 33 månader.

Läs pressmeddelande