Ny bok om hjärtat

Hjärtat är en muskel vars uppgift är att pumpa syresatt blod till kroppens alla organ och vävnader.

Hos en frisk 80-åring har hjärtat pumpat runt mer än 200 miljoner liter blod utan avbrott. Hjärtat är med andra ord om en uthållig muskel, men den kan drabbas av sjukdomar och problem som hjärtinfarkt, rytmrubbningar, hjärtsvikt och kärlkramp.


Karolinska institutet i Solna har tagit fram en ny bok med titeln Hjärtat som på ett lättbegripligt sätt berättar om hjärtat och dess sjukdomar. Redaktörer för boken, som har delfinansierats av Hjärt-Lungfonden, är Mårten Rosenqvist, professor i medicin vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus och Per Tornvall, docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Boken kan beställas från www.kiup.se.

Du kan vinna boken Hjärtat!

Skriv en motivering om varför just du vill läsa boken Hjärtat och skicka till info@hjart-lungfonden.se senast den 15 december 2012. Din motivering får inte överstiga 50 ord. Kom ihåg att ange ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Fem vinnare av boken Hjärtat meddelas senast den 21 december.